Instagik kuotaren barnean ez dauden zenbait zerbitzu eskaintzen ditu, Aparteko Kuota Zerbitzuak deritzenak, 4 eremu konkretuetan ordenaturik daude eta ondoren tarifak adierazten ditugu. Aukeratu ezazu zure intereseko eremua.